Új jelszó kérése

 Kérdése van?

Hívjon minket!

06 96 528 717

Vásárló belépés

Hírlevél

Szűrés

Kiszerelés

Vásárlási feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a KWS Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kwswebshop.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.kwswebshop.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 • Név: KWS Magyarország Vetőmagtermelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely és levelezési cím: 9027 Győr (Ipari Park Szolgáltató Ház), Gesztenyefa u 4.
 • Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
 • Telefonszáma: +36-96-528-711
 • Faxszáma: +36-96-528-717
 • E-mail cím: vevoszolgalat@kws.com
 • Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-009452
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Győri Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 11949837-2-08
1. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.kwswebshop.hu  weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: KWS Webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az KWS Webshopban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. Az KWS Webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az KWS Webshopban szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre tértivevényes postai levélben vagy elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: KWS Magyarország Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye:  9027 Győr (Ipari Park Szolgáltató Ház), Gesztenyefa u 4.

Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag tértivevényes postai levélben, emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Telefonos ügyfélszolgálat hívható: A mindenkor érvényes nyitvatartási időben, amely az alábbi oldalon elérhető: 

Telefon: +36-96-528-717

Fax: +36-96-528-711

Internet cím: www.kws.hu

E-mail: vevoszolgalat@kws.com

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1 REGISZTRÁCIÓ

2.1.1. A Főoldalon található menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.1.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.1.3. A regisztráció során az Ügyfél felelős azon adatok megadásáért, amelyek az Ügyfél adózási (különös tekintettel az általános forgalmi adóra) besorolásának megítéléséhez szükségesek. A Szolgáltató minden esetben az Ügyfél által megadott adózási és besorolási adatokat alkalmazza, azokkal kapcsolatosan a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, és sem az Ügyfél, sem harmadik fél a Szolgáltatóval szemben ezzel kapcsolatosan igényt nem érvényesíthet. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatót mentesíteni minden olyan kötelezettség alól, amely az Ügyfél által megadott adózási besorolási vagy bármely egyéb adattal kapcsolatos.

 

2.2 REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

2.2.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.2.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.2.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3. MEGRENDELÉS

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni (www.kwswebshop.hu vagy www.kws.hu). A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon területi képviselőinkhez, akiknek adatait, elérhetőségét a következő hivatkozásra kattintva érhet el: http://www.kws.hu/aw/hungary/R-lunk/Munkatarsaink/~bkse/.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely alapesetben az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására az KWS Webahopban a regisztrációt követő bejelentkezés után vagy regisztráció nélkül is van lehetőség.

3.6. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket nem tartalmazó módon (nettóban) van feltüntetve. Amennyiben a vevő mint adózó személyére vonatkozó adózási szabályok folytán az adásvétel során adómentesség vagy fordított adózás alkalmazása indokolt, úgy a Vevő azt köteles az elektronikus megrendelésen a „Fordított adózás” rovat bejelölésével megjelölni. Az esetleges fordított adózói státusszal, valamint az erről történő tájékoztatással kapcsolatos felelősség a Vevőt terheli.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

3.7. A megrendelés során az Ügyfél köteles megadni az általános forgalmi adókötelezettségének besorolásához szükséges adatokat, az alábbi nyilatkozatok egyikének megjelölésével. A nyilatkozat megjelölésével az Ügyfél büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik, hogy a nyilatkozat megfelel a valóságnak és egyben mentesíti a Szolgáltatót a nyilatkozattal kapcsolatos minden felelősség alól. A Szolgáltató az Ügyfél által kitöltött nyilatkozatnak megfelelően állítja ki a számviteli bizonylatokat, amelyek alapján az Ügyfél köteles a vételárat megfizetni.

Nyilatkozati lehetőségek:

3.7.1. ÁFA-alany: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KWS Magyarország Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. adószáma: 11949837-2-08) által a jelen megrendelés alapján kiállítandó számlákat vevőként, mint ÁFA-alany fogadom be. A nyilatkozattal tudomásul veszem, hogy mivel adóalanyiságomat ÁFA-alanyként jelöltem meg, a szállító a kiállított nettó számla után az általános forgalmi adót az adóhatóság felé felszámítja.    

3.7.2. EVA-alany: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KWS Magyarország Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. adószáma: 11949837-2-08) által a jelen megrendelés alapján kiállítandó számlákat vevőként, mint EVA-alany fogadom be. A nyilatkozattal tudomásul veszem, hogy mivel adóalanyiságomat EVA-alanyként jelöltem meg, a szállító a kiállított nettó számla után az általános forgalmi adót az adóhatóság felé felszámítja.    

3.7.3. Kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adóalany: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KWS Magyarország Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. adószáma: 11949837-2-08) által a jelen megrendelés alapján kiállítandó számlákat vevőként, mint kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adóalanyként fogadom be. A nyilatkozattal tudomásul veszem, hogy mivel adóalanyiságomat kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adóalanyként jelöltem meg, a szállító a kiállított nettó számla után az általános forgalmi adót az adóhatóság felé felszámítja.       

3.7.4. Alanyi adómentes: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KWS Magyarország Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. adószáma: 11949837-2-08) által a jelen megrendelés alapján kiállítandó számlákat vevőként, mint alanyi adómentes fogadom be.           

3.7.5. Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KWS Magyarország Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. adószáma: 11949837-2-08) által a jelen megrendelés alapján kiállítandó számlákat vevőként, mint mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany fogadom be. 

3.7.6. Nem adóalany szervezet: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KWS Magyarország Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. adószáma: 11949837-2-08) által a jelen megrendelés alapján kiállítandó számlákat vevőként, mint nem adóalany szervezet fogadom be.      

3.7.7. Magánszemély: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KWS Magyarország Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. adószáma: 11949837-2-08) által a jelen megrendelés alapján kiállítandó számlákat vevőként, mint magánszemély fogadom be.

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 72 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. 

5.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

5.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

5.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben a vevő fogyasztónak minősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A fuvardíjat az Ügyfél viseli. A fuvardíj a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Nagyméretű eszközök kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra, előzetes ajánlat alapján.

6.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Weboldal Szolgáltatások menüpont Házhoz szállítás linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

6.3. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyein:

-HAJDU KFT. H-2942 Nagyigmánd, Tárkányi u. 15. tel/fax: +36 34 356611

-Hód-Mezőgazda ZRt. Vetőmag Üzletág Igazgatóság, H-6805 Kútvölgy, Tanya 1541. (47-es főút, 188. km)Telefon:+36 62 535-070, Fax:+36 62 229-298

6.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6.5. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a honlapon tájékozódhat.

6.6. Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a KWS Magyarország Kft. Ügyfélszolgálatához intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség.

A termék személyes átvételekor (bármely telephelyen történő átvétel, kiszállítás során a futártól történő átvétel stb.) a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad.

Ha az Ügyfél e-számlája elkészül, a Szolgáltató erről emailben értesíti. Az email tartalmazza azt a linket, ahol megtekintheti, kinyomtathatja elektronikus számláját.

Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott átvételi helyen kapnak nyomtatott számlát az eladótól.

7. ELÁLLÁS JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, ilyennek tekinthető az eredetileg alap csávázószerrel kezelt vetőmag megvásárlását követő bérfeldolgozásban történő inszekticides csávázás a Fogyasztóval erre a célra külön megkötött megállapodás alapján.

7.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.1.6. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont: KWS Magyarország Kft átvételi pont:

-HAJDU KFT. H-2942 Nagyigmánd, Tárkányi u. 15. tel/fax: +36 34 356611

-Hód-Mezőgazda ZRt. Vetőmag Üzletág Igazgatóság, H-6805 Kútvölgy, Tanya 1541. (47-es főút, 188. km)Telefon:+36 62 535-070, Fax:+36 62 229-298

7.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. 

7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

7.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

8. JÓTÁLLÁS

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

8.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

8.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján. 

8.2. Önkéntes jótállás

8.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

9. SZAVATOSSÁG

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. A Szolgáltató szavatosságot vállal a Termékek Forgalmazásra alkalmas állapotáért és egyéb jogszabályban meghatározott tulajdonságáért.

9.1.2 Vetőmag termékek esetében Szállító köteles a Termékeket Vetőmagminősítő bizonyítvánnyal ellátni, valamint mindazokkal az iratokkal, amelyek a szállított Termékek minőségét tanúsítják.

9.1.3 Az Ügyfél a Termékek átvételét követő három munkanapon belül köteles a szállított Termék minőségével – valamint, ha a Termék fuvarozása a Szolgáltató szervezésében történik a fuvarozással – összefüggő bármilyen jellegű kifogásait a Szolgáltatóval írásban közölni. A Szolgáltató köteles a kifogás alaposságának megvizsgálására és jogosság esetén a szükséges intézkedéseket megtenni.

9.1.4 Amennyiben valamely hiba az átvételkor nem volt észlelhető, úgy az Ügyfél a hiba felfedezésétől számított 3 munkanapon belül köteles a Szolgáltatót erről a tényről írásban tájékoztatni. A Forgalmazási szezonban a vetést követő 30 napon túli minőségi reklamációkat a Szolgáltató nem köteles figyelembe venni. A határidők lejártát követően az Ügyfél felmerülő reklamációit a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint érvényesítheti.

9.1.5 Minőségi kifogás esetén a Minősítő Bizonyítványt alátámasztandó, az NÉBIH -nál elhelyezett zárolt vetőmagminta újravizsgálatának eredménye mind Szolgáltató, mind az Ügyfél számára kötelező érvényű.

9.1.6 Ha egy megalapozott igény megfelelő időben kerül benyújtásra, akkor a Szolgáltató saját választása szerint kicseréli a hibás Terméket, árengedményt ad a Termék árából vagy a hibás Egységek fejében kapott pénzösszeget visszatéríti. Az Ügyfél kártérítési igénye nem haladhatja meg a hibás Termékért kifizetett ellenértéket.

9.1.7. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.8. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.1.9. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. 

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

9.2.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10. FELELŐSSÉG

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11. SZERZŐI JOGOK

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

 • Központi cím: 

  KWS Magyarország Kft.

  H – 9027 Győr

  Gesztenyefa u. 4.

 • Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 08:00-16:30, péntek 08:00-14:00
 • Telefonszám: +36-96-528-717
 • Kapcsolattartó személy: Zsemlye Lilla
 • E-mail:  vevoszolgalat@kws.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát 

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja. 

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a lakóhelyhez legközelebbi járási hivatalnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz. A panasz elbírálását követően a járási hivatal dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Győri Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Központi telefonszám: +36 96 520 217
Fax: +36 96 520 218

​Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján: http://magyarefk.hu/

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.
13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. Az KWS Online Áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. 

Az Általános Szerződési Feltételek letöltése pdf formátumban történő letöltéséhez vagy kinyomtatásához kattintson a lap tetején lévő megfelelő ikonra!

Az adatkezelő adatai

Neve: KWS Magyarország Vetőmagtermelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9027 Győr, Gesztenyefa utca 4.

Cégjegyzékszáma: 08-09-009452

Cégjegyzéket vezető bíróság:  Győri Törvényszék Cégbírósága

E-mail elérhetősége: vevoszolgalat@kws.com

(a továbbiakban: “Adatkezelő”)

Tekintettel arra, hogy a jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: “Adatkezelési szabályzat”) a Használati feltételek elválaszthatatlan része és a Használati feltételekben definiált fogalmak a jelen Adatkezelési szabályzat értelmezése során is megfelelően irányadóak.

Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés önkéntes, a Felhasználók hozzájárulásának határozott és tudatos, a jelen Adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető a Honlapon történő regisztrációkor. A Regisztráció az Adatok (lásd definíció alább) kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelési szabályzat jogalapja és hatálya

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A jelen Adatkezelési szabályzat kizárólag a Honlap használatával kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.

A kezelt adatok köre

1. A Felhasználó a Regisztráció során köteles megadni egy felhasználói nevet, egy jelszót és egy e-mail címet (a továbbiakban: “Alap Adatok”). A Felhasználó a Regisztráció során vagy azt követően az alábbi további adatokat adhatja meg saját belátása szerint:

- cégneve

- székhelye

- cégjegyzékszáma

- adószáma

- áfa-alanyisága

(a továbbiakban: “Kiegészítő Adatok”, az Alap Adatok és a Kiegészítő adatok a továbbiakban együttesen: “Adatok”). Az Adatkezelő az adatkezelés során úgy jár el, hogy ezen Adatokat harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem is hozza nyilvánosságra és más adatkezelésekkel nem kapcsolja össze.

2. A Felhasználó továbbá hozzájárul, hogy a Honlap megtekintése során rögzítésre kerüljön a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, a megtekintett szolgáltatás megnevezése – illetve egyes esetekben a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

 3. A Felhasználó továbbá hozzájárul, hogy a Honlap megtekintése során a rendszer anonim látogatóazonosítót, ún. sütit (cookie-t) küldjön a Felhasználó számítógépére. A cookie-k olyan szöveges (text) formátumú adatfájlok, melyek a Felhasználó merevlemezén tárolódnak. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat. Alapbeállítás esetén a böngésző fogadja a cookie-kat, és tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok" mappában). Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy az Adatkezelő cookie-t helyezzen el a számítógépén vagy más eszközén, akkor deaktiválhatja azok fogadását a böngészőjében. A cookiek használatáról további részletes információ a cookie szabályzatban található, amely jelen Használati feltételek és Adatkezelési szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. Kattintson ide a cookie szabályzat elolvasásához.

Az adatkezelés célja

1. Az adatkezelésnek a célja

(i) a Felhasználó jogosultságának azonosítása, illetve ellenőrzése a Regisztrációt követő minden egyes belépés során,

(ii) statisztikai cél; valamint

(iii) a Felhasználó által aktivált további szolgáltatás nyújtása (pl.: értesítések és hírlevél küldése, ajánlók küldése, akciókban és nyereményjátékokban való részvétel és interaktivitás biztosítása). Az Adatkezelő vállalja, hogy a Felhasználók számára bármilyen közvetlen kommunikációt (pl. hírlevél) csak a Felhasználók előzetes kérésére, illetve hozzájárulásával küld meg és minden esetben biztosítja az ehhez hasonló kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

2. A Honlap megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása elsősorban statisztikai célokat szolgál (honlap-látogatottsági adatok generálása), másodsorban az esetlegesen felmerülő hibák detektálását, a Honlap biztonságos működésének ellenőrzését, végül az a Honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítését és elhárítását szolgálja.

Az adatkezelés időtartama

1. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó Regisztrációjától a Deregisztráció pillanatáig tart.

2. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az Adatokat.

Egyéb információk

1. Az Adatkezelő az Adatokat kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói közül is csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek hozzá. Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne jussanak.

2. Az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

3. A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet Adatai kezeléséről, és bármikor kérheti Adatainak helyesbítését vagy módosítását az Adatkezelőhöz címzett levélben vagy elektronikus úton a fenti e-mail címen. Amennyiben a Felhasználó az adatkezelést jogellenesnek tartja, úgy a jogainak érvényesítése iránt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. ), valamint a bírósághoz fordulhat.

 4. Az Adatkezelő a kezelt Adatot törli, ha

 - kezelése jogellenes;

 - a Felhasználó kéri;

 - az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;

 - az adatkezelés célja megszűnt;

 - azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 5. Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet Felhasználót haladéktalanul értesíti.

6. Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintnak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

7. Ha a jelen Adatkezelési szabályzat bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen Adatkezelési szabályzat többi részének érvényességét, amelyek így megfelelően érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.

8. Jelen Adatkezelési szabályzatra és az Adatok kezelésére a magyar jog az irányadó, a nemzetközi magánjogi normák és elvek kizárásával. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden, a jelen Adatkezelési szabályzatból fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát, követelést, kérdést, vagy eltérést békés úton rendezzenek. Bármely olyan, jelen Adatkezelési szabályzatból fakadó vagy azzal kapcsolatos vita, ellentmondás vagy követelés esetén, amely nem rendezhető békés úton, bármely fél jogosult az illetékes magyar bírósághoz fordulni. A Honlap használatából, illetve a jelen szabályzatból eredő bármely jogvita tekintetében a Társaság székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező magyar bíróság a kizárólagosan illetékes.

A Honlap használata

Jelen tájékoztató a www.kwswebshop.hu honlap használati feltételeit tartalmazza
Jelen honlapot („Honlap”) a KWS Magyarország Vetőmagtermelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság társaság (székhely: 9027 Győr, Gesztenyefa utca 4., a továbbiakban: “Társaság”) üzemelteti. Kérjük a Honlap látogatóit (a továbbiakban: “Felhasználó(k)”), hogy a Honlap használata előtt olvassák el figyelmesen az alábbi használati feltételeket (a továbbiakban: “Használati feltételek”). Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az alábbi Használati feltételeket, a Honlap használata nem engedélyezett és a Felhasználók kötelesek a Honlap használatát azonnal befejezni.

A Honlapon a Társaság és partnerei termékeivel és szolgáltatásaival (együttesen “Termékek”) kapcsolatosan találhatóak információk. Amennyiben a Felhasználó akár a Honlapon regisztrál (a továbbiakban: “Regisztráció”), akkor további funkciók és információk érhetőek el a Honlapon. Regisztrációt követően a Felhasználók a Honlapon (i) testre szabhatják az Termékeket, (ii) interaktív kapcsolatba léphetnek a többi Felhasználóval, és (iii) nyereményjátékokban és egyéb hűségprogramokban vehetnek részt. A Regisztráció során a Felhasználó köteles elfogadni az Adatkezelési szabályzatot.

A Honlap használata során a Felhasználó elfogadja az alábbiakat
 1. a felhasználói név, regisztrációs azonosítók és jelszó titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felel;
 2. a Honlap használata csak a 18. életévet betöltött Felhasználó számára engedélyezett;
 3. a Felhasználó bármikor jogosult a vevoszolgalat@kws.com e-mail címre küldött üzenettel törölni a Regisztrációját a Honlapon (a továbbiakban: “Deregisztráció”);
 4. A Honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának;
 5. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Honlap szerkezetét, külalakját, és megjelenését és tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.
A felhasználás köre

A Felhasználó a Honlapot saját személyes, magánjellegű célra vagy saját üzleti célra is felhasználhatja, azonban nyilvános felhasználás vagy pedig a Honlap szolgáltatásainak tovább értékesítése a Társaság előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

A Használati feltételek módosításának lehetősége

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Használati feltétek időről időre módosulhatnak, a módosításra a Társaság egyoldalúan, indoklás nélkül jogosult. A Honlap használatával a Felhasználó automatikusan elfogadja a módosított Használati feltételeket.

Jogellenes felhasználói magatartás

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukban foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • A Honlap bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • A Honlaphoz kapcsolódó számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • Más Felhasználókról információ gyűjtése bármilyen célból (ideértve a felhasználóneveket, jelszavakat és e-mail címeket);
 • A Honlaphoz kapcsolódó anyagok és információk publikálása, terjesztése és jogosulatlan felhasználása;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd módon történő létesítése.
Felelősség kizárása

A Társaság, valamint azok tulajdonosai, kapcsolt vállalkozásai, üzleti partnerei, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Honlapon elhelyezett tartalmak és információk hitelességéért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.
A Honlap használatával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Társaság nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
A Társaság az irányadó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kizár minden szavatossági és /vagy jótállási kötelezettséget. A Társaság nem vállal szavatosságot vagy jótállást azért, hogy a Honlap tartalmai vagy funkciói zavartalanul és hibátlanul működnek, hogy a hibákat kijavítják, vagy, hogy akár a Honlapot közvetítő szerver mentes minden vírustól vagy egyéb ártalmas komponenstől.
A Társaság nem vállal szavatosságot a Honlapon található tartalmak és funkciók használatával vagy használatának eredményével kapcsolatban azok helyességére, pontosságára, megbízhatóságára vagy egyéb tulajdonságára vonatkozóan. Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden a Honlap igénybevételéhez használt eszközön bekövetkezett kárt, illetve minden szükségessé váló szervizelési és javítási költséget a Felhasználó visel.
A Társaság nem vállal szavatosságot a Felhasználó internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás-kimaradásért, illetve az emiatt esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
A Honlap hirdetőtábláin, csevegőfelületein vagy egyéb fórumain megjelenő információk és vélemények nem minősülnek a Társaság, vagy ezek kapcsolt vállalkozásaitól származó információknak vagy véleményeknek. A Társaság nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget ezen információkra vagy véleményekre vonatkozóan, és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen információkat és véleményeket bármely más Felhasználó is megismerheti és felhasználhatja. A Társaság kizárja a felelősségét bármilyen veszteségért, kárért (legyen az tényleges, következményi, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kár), sérelemért, tartozásért, kötelezettségért vagy bármilyen más jellegű körülményért, amely a Honlapon szereplő információkon vagy véleményeken alapul, vagy abból következik.
A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, valamint a Regisztrációhoz szükséges felhasználói név, jelszó és e-mail cím védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért és tevékenységért, mely felhasználói nevének, jelszavának, e-mail címének vagy személyes adatainak felhasználásával valósul meg.

Honlapra küldött anyagok

A Honlapra beküldött minden feljegyzés, üzenet, elektronikus levél, ötlet, javaslat, koncepció vagy egyéb anyag a Társaság kizárólagos tulajdonába megy át, történjen a továbbítás bárhonnan a világon, és a Társaság jogosult felhasználni az anyagot bármilyen célra, mindenféle időbeni korlátozás nélkül. A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen, a Honlapra elküldött anyagért.

Kártalanítás, kártérítés

A Felhasználó köteles a Társaságot kártalanítani a harmadik személy részéről felmerülő bármely olyan igénnyel szemben, amely az adott Felhasználónak a Honlap igénybevételével kapcsolatos magatartásából származik. A Felhasználó vállalja, hogy megtérít a Társaságnak és azok tisztségviselőinek, alkalmazottainak, kapcsolt vállalkozásainak és leányvállalatainak minden olyan kárt és indokolt ügyvédi költséget, amely abból ered, hogy a Felhasználó megsértette a jelen Használati feltételek előírásait.

A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap szerkezete, külalakja, és megjelenése szerzői jogi védelem alatt áll.
A Honlapon található összes termék, szolgáltatás, tartalom és alkalmazandó szoftver (alkalmazás) – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a médiatartalmakat és ezek állóképeit, más képeket, fényképeket, karaktereket, neveket, grafikákat, logókat, illusztrációkat, valamint szoftvereket (alkalmazásokat) – a Társaság vagy ezek cégcsoportjához tartozó más társaságok, vagy olyan harmadik fél szellemi alkotása, amely engedélyezte a Társaságnak a felhasználást. Ennek megfelelően a Honlapon található összes szolgáltatás, tartalom és szoftver(alkalmazás) szerzői jogi vagy egyéb jogi védelem alatt áll. Tilos a Honlapon elérhető szolgáltatás, tartalom és alkalmazandó szoftver (alkalmazás) sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, valamint felhasználása más weboldalon vagy számítógépes hálózatban.

Kapcsolati pontok (linkek)

A Honlapon elhelyezett linkekkel hivatkozott, harmadik személy(ek) által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Társaságot semmiféle felelősség nem terheli. Bárki létrehozhat egy, a Honlapra mutató linket, feltéve, hogy a link nem állítja, sugallja vagy kelti annak látszatát, hogy a Honlapra vezető oldalt a Társaság vagy azzal bármilyen kapcsolatban álló csoport vagy magánszemély szponzorálja vagy támogatja. A Felhasználó nem használhat fel a Honlapon szereplő logókat, védjegyeket, szolgáltatási jelzéseket vagy egyéb szerzői jogi védelem alá eső anyagokat, az adott jelzés vagy jog tulajdonosának kifejezett írásbeli engedélye nélkül. A Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Felhasználó nem emelheti át vagy foglalhatja bele bármilyen más formában a Honlapon található tartalom valamely részét vagy bármilyen egyéb anyagot egy másik weboldalba.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen Használati feltételek többi részének érvényességét, amelyek így megfelelően érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.

Alkalmazandó jog és eljáró bíróság

Jelen Használati feltételekre a magyar jog az irányadó. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden, a jelen Használati feltételekből fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát, követelést, kérdést, vagy eltérést békés úton rendezzenek. Bármely olyan, e Használati feltételekből fakadó vagy azzal kapcsolatos vita, ellentmondás vagy követelés esetén, amely nem rendezhető békés úton, bármely fél jogosult az illetékes magyar bírósághoz fordulni. A Honlap használatából, illetve a jelen feltételekből eredő bármely jogvita tekintetében a Társaság székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező magyar bíróság a kizárólagosan illetékes.

A Társaság elérhetősége

A Társaság elérhetősége megtalálható a következő hivatkozáson: http://kwswebshop.hu/shop_contact.php

Webáruház készítés